Tự động chèn link hàng loạt trong Blogspot

1 comment
Bình thường để chèn link vào một từ khóa trong bài viết bạn phải thực hiện thủ công. Như vậy với bài viết có nhiều từ khóa xẽ rất bất tiện. Bài viết này namkna sẽ hướng dẫn các bạn cách để tự động chèn liên kết (link) vào các từ khóa (keywork) nằm trong bài viết của bạn mà không phải vất vả thêm thủ công từng link bằng tay...
Ảnh minh họa:
chèn link tự động

» Bắt đầu thủ thuật "tự động thêm link vào từ khóa của bài viết."

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào Mẫu (Template)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chọn một trong 2 đoạn code bên dưới và chèn nó  ngay trước thẻ </head>
(Mẹo: Bấm chuột vào một vị trí bất kỳ trong ô chỉnh sửa HTML vào để sử dụng khung tìm kiếm nội tuyến nhưbài này):
- Đoạn 1:  Các liên kết mở ngay tại trang bạn đang xem:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>
- Đoạn 2: Các link mở ra trong tab mới khi click chuột vào thì hãy dùng đoạn code bên dưới:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'" target="_blank">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>
5. Tìm đoạn code sau:
<data:post.body/>

- Thay thế nó thành:
<div expr:id='"summary" + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
<script type='text/javascript'>
highlightSearchTerms('Từ khóa 1',true,'Link từ khóa 1','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 2',true,'Link từ khóa 2','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 3',true,'Link từ khóa 3','summary<data:post.id/>');
</script>
Lưu ý: Mỗi blog thường có từ 2 đến 4 đoạn code <data:post.body/> như trên. Các bạn phải chèn đúng vị trí mới hiển thị.
¤ Trong đó:
 • Thay Từ khóa 1,2,thành các từ khóa bạn hay sử dụng trong blog.
 • Thay Link từ khóa 1,2,thành link tương ứng với các từ khóa.
 • Để thâm một từ khóa mới bạn chỉ cần thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ </script> của đoạn code trên.
  highlightSearchTerms('Từ khóa n',true,'Link từ khóa n','summary<data:post.id/>');
6. Lưu mẫu lại.
- Giờ hãy tạo một bài viết mới chứa các từ khóa như bạn đx thiết lập ở đoạn scripts trong bước 6 rồi xuát bản và xem kết quả nha.
Nguồn: www.terocket.com

1 comment:

 1. Chào bạn cho mình hỏi là cách này chỉ áp dụng cho các bài viết nào vậy bạn.
  1. Bài mới được viết thủ công
  2. Bài mới được leech bằng rss
  3. Bài đã đăng

  ReplyDelete