Nghệ thuật chính là sự sáng tạo.

Leave a Comment
Sự sáng tạo là vô tận. Và khả năng con người là không có giới hạn. Từ những thứ tầm thường mà qua những bàn tay khéo léo nó sẽ tạo nên những tác phẩm tuyệt đẹp. Nguyên liệu đơn giản chỉ là những miếng ghép từ lá cây, cánh hoa... cùng với những đường nét cơ bản đã tạo nên những bức ảnh đầy nghệ thuật, thể hiện sự sáng tạo của tác giả. Mời các bạn cùng xem:

ảnh nghệ thuật

ảnh nghệ thuật

ảnh nghệ thuật

ảnh nghệ thuật

ảnh nghệ thuật

ảnh nghệ thuật

0 comments:

Post a Comment